Úvodní slovo

V srpnu roku 1845, 20 let po vzniku první parostrojní železnice na světě, prolomil hradby a vjel i do Prahy první vlak. Do konce 19. století změnila železnice svět – protkala kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. O sto sedmdesát let později jsou nároky kladené společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu. Nádraží i celé tratě jsou opouštěny, jiné se přestavují a do té doby obrovské drážní plochy se vrací zpět městu. Jak s nimi nakládat? Jak se vypořádat s jejich paměťovou dimenzí? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně, jako měla na svém počátku? I na tyto otázky se pokusí reagovat letošní Křižovatky architektury.

Tomáš Šenberger
předseda programové rady

Aktuální informace, 9. října 2015, 17:19

Nešťastná nádraží aneb na železnici (ne)dějou se věci

Česko má více než 1200 nádražních budov. Mnohé z nich – vzhledem k proměně provozu na železnici – už svému původnímu účelu nemohou sloužit. Zjevně šance pro investice – ve městech jsou totiž nádražní budovy obvykle v centru nebo na hlavní městské komunikaci. Pro smysluplné projekty veřejného sektoru nebo development jsou tak jako stvořená. Realita je – bohužel a naneštěstí – naprosto jiná.   (26.6.2015)   více >>

Křižovatky architektury 2015 aneb jaký má železnice pro současnost potenciál?!

Již po sedmé se konference Křižovatky architektury stala platformou pro výměnu názorů a ujasnění faktů mezi odborníky z praxe, teorie i z nejvyšších rozhodovacích míst. Letošní ročník této všestranně přínosné akce se tentokrát zaměřil na problematiku železniční dopravy. Proto také letošní podtitul naznačoval jasnou spojnici témat a stal se i osnovou pro vedení jednotlivých diskuzních a názorových příspěvků. Podtitul konference zněl: železnice_město_architektura.   (10.6.2015)   více >>

Výstava „170 let železnice v Praze“ završila letošní Křižovatky architektury

Letošní již 7. ročník konference Křižovatky architektury zaměřený na téma železnice_město_architektura byl zakončen vernisáží výstavy 3. 6. 2015 od 18 hod. v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava v dopravní hale vznikla v souvislosti se 170. výročím příjezdu prvního vlaku do Prahy, na dnešní Masarykovo nádraží. Nabízí průřez historií celého železničního uzlu Praha a je doplněna unikátními modely vlaků ze stavebnice Merkur. Výstavu lze navštívit do 17. 11. 2015.   (8.6.2015)   více >>

JAK SE DOSTAT DO KULTURNÍHO SÁLU

Z vestibulu metra trasy C, stanice Hlavní nádraží, vyjet eskalátorem umístěným vpravo od světelné tabule s odjezdy vlaků do historické budovy nádraží. Zde před Fantovou kavárnou odbočit doprava dle navigačního systému s logem konference. Na konci dlouhé chodby jsou vlevo od směnárny označeny dveře vedoucí do Kulturního sálu ve 2. patře. Těšíme se na setkání!   (29.5.2015)   více >>

Petr Palička, Penta: zatím můžeme stavět jen „vedle“ nádraží

Skutečně efektivní spolupráci obce, železnice a developmentu při revitalizaci nádražních lokalit u nás není možná, když v cestě jí mimo jiné stojí i legislativní bariéry – říká Petr Palička, ředitel společnosti Penta Investments, který bude přednášet v rámci letošních Křižovatek architektury na téma plánované výstavby u pražského Masarykova nádraží. Ta už zde více než deset let připravuje rozsáhlou výstavbu jež by měla oživit a zkultivovat celou lokalitu.   (5.5.2015)   více >>

Železnice_město_architektura – téma 7. ročníku konference

Dopadu vlivu železnice na urbanismus měst vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce se bude zabývat letošní ročník konference Křižovatky architektury. Programová rada pracuje ve složení Anna Matoušková, Tomáš Šenberger, Karel Ksandr, Karel Hájek, Petr Prokeš a Petr Bým.

  (11.2.2015)   více >>
Závěrečná zpráva
Partneři
Mediální partneři
Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper