Hlavní partner

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.
Partneři

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum Národní technické muzeum je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy technické inteligence. V říjnu 2013 byla budova muzea na Letné, jejíž stavba začala v roce 1938, otevřena po rekonstrukci a po 75 letech konečně dokončena a plně zařízena. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních projektů. Prezentační činnost muzea doprovází množství doprovodných programů, edukační aktivity jsou připraveny především pro žáky základních a středních škol. V současnosti Národní technické muzeum, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, spravuje 67 000 sbírkových předmětů, jež jsou uchovávány v několika depozitářích a jsou základem nejen pro výstavní, ale i pro vědeckou činnost muzea. V budově na Letné je otevřena specializovaná knihovna a badatelna pro odborné zájemce.


Národní památkový ústav

Národní památkový ústav


České dráhy

České dráhy


FSv ČVUT v Praze

FSv ČVUT v Praze Fakulta stavební je jedna z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze, které patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno na základě reskriptu císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. ČVUT v Praze se pravidelně umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit. V současné době se ČVUT stalo nejen nejlepší technickou vysokou školou v České republice, ale předstihlo řadu předních univerzit ze západní Evropy i ze světa.

Díky nabízené široké škále studijních technických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni mohou studenti fakulty získat nejnovější teoretické znalosti, odborné dovednosti a osvojují si potřebné praktické způsobilosti, které potřebují pro svou budoucí profesi. Fakulta umožňuje studentům dosáhnout prestižního vzdělání, vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.


FOR ARCH

FOR ARCH Veletrh FOR ARCH je největším mezinárodním stavebním veletrhem v Čechách, který se muže pyšnit nejdelší tradicí v ČR. Od roku 2011 je nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR. Nabízí průřez všemi oblastmi stavebnictví (financování a realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce, vybavení staveb a další). Odborný doprovodný program zahrnuje konference, výstavy, semináře a workshopy a nabízí aktuální témata z oboru doplněná o praktické ukázky stavebních řemesel v rámci celostátních soutěží. Souběžně probíhají další veletrhy: FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER.


METROPROJEKT Praha a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.


BETON BROŽ s.r.o.

Beton Brož Ve společnosti BETON BROŽ děláme, co nás baví. To nám umožňuje ctít zásadu jedinečnosti přístupu jak k betonovým prvkům tak především k lidem. Jedinečnost přístupu k betonovým prvkům se projevuje v tom, že se primárně necítíme být pouhými výrobci těchto produktů. Chápeme se jako dodavatelé komplexních urbanistických řešení venkovního přístupového prostoru prostřednictvím našich jedinečných betonových prvků. Jedinečnost přístupu k lidem se pak projevuje v tom, že pro zachování konkurenceschopnosti chápeme potřebu otevřenosti vůči novým, inovativním a inspirativním ideám. Pramenem takovýchto myšlenek jsou především mladí lidé s otevřenou myslí a odvahou pro netradiční řešení.
Stavební fórum

Stavební fórum Stavební fórum vzniklo v roce 2001 v rámci společnosti MSG holding. Smyslem jeho existence je iniciování vzniku a výměny informací v rámci široké profesní komunity, aktivní na ose development – stavebnictví – architektura. K tomu slouží především konferenční činnost, tedy dramaturgická a organizační příprava odborných akcí. Standardně jich pořádáme kolem 50 ročně, vedle komornějších diskusních setkání či snídaní patří k nim zejména dvě pravidelné konference Real Estate Market na podzim a na jaře. Druhou naší aktivitou je internetový časopis Stavební fórum (www.stavebni-forum.cz), který denně přináší nové informace i publicistické materiály ze světa developmentu, stavebnictví a architektury, když mapuje také legislativní a daňovou problematiku uvedených oborů. Činnost Stavebního fóra už překročila hranice ČR, v roce 2006 bylo založeno sesterské Stavebné fórum na Slovensku se stejnou náplní činnosti včetně e-zinu www.stavebne-forum.sk.


Závěrečná zpráva
Partneři
Mediální partneři
Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper