Program

moderuje Petr Král (ČRo – Radiožurnál)

08.30 – 09.30 prezence účastníků
09.30 zahájení programu konference
16.00 předpokládané ukončení programu konference

9.30 – 9.45 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

  • Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
  • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
  • Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., člen představenstva Českých drah

BLOK I – ŽELEZNICE: historický exkurz

9.45 – 10.00 Jak železnice zasáhly do vývoje měst
  Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM

BLOK II – ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA: co a jak chránit?

10.00 – 10.15 Principy a východiska právní ochrany železniční infrastruktury v České republice
  Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče, MK
10.15 – 10.25 Železnice jako součást kulturního dědictví
  Mgr. Alena Borovcová, Ph.D., památkář, Metodické centrum technických památek
a průmyslového dědictví územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě
10.25 – 10.40 Nádraží Havířov, nádraží Vítkovice: dva různé osudy
  Ing. arch. Jiří Kugl, FSv ČVUT v Praze
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
10.40 – 10.55 Kořenov: obnova topírny
  Ing. Petr Prokeš, ředitel o.p.s. Železniční společnost Tanvald
10.55 – 11.30 coffee break

BLOK III – NÁDRAŽÍ PRO XXI. STOLETÍ

11.30 – 11.45 České dráhy: aktuální situace
  Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., člen představenstva Českých drah
11.45 – 12.00 Perspektivy nádraží na české železnici
  Tomáš Drmola, MBA, náměstek generálního ředitele pro správu majetku, SŽDC
12.00 – 12.15 Hlavní nádraží v Praze: revitalizace železniční stanice
  Ing. Libor Martínek, hlavní projektant, METROPROJEKT Praha a.s.
12.15 – 12.35 Železniční expozice NTM v bývalém lokomotivním depu na Masarykově nádraží v Praze
  Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
12.35 – 13.15 Obec - železnice - nádraží
  Jindřichohradecké úzkokolejky, historie a současný turistický potenciál
  PhDr. Pavel Matlas, PhD., Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
  Spolupráce města Uherské Hradiště a Českých drah
  Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje, Město Uherské Hradiště
13.15 – 14.15 oběd spojený s prohlídkou Vládního salonku ČD

BLOK IV – MĚSTO A KOLEJE: urbanistické souvislosti

14.15 – 14.30 Železniční infrastruktura a územní rozvoj
  Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
14.30 – 14.45 Železnice v ČR: perspektivy, výhledy, strategie
  Mgr. Jan Ilík, Ministerstvo dopravy, Odbor drah, železniční
a kombinované dopravy, Odd. koncepcí a rozvoje
14.45 – 15.00 Hlavní nádraží v Brně: relokace a její urbanistické souvislosti
  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní, radní
15.00 – 15.20 Masarykovo nádraží v Praze: památka, doprava, komerce
  Petr Palička, Penta Investments
15.20 – 15.35 Možnosti rozvoje: zahraniční příklady, zkušenosti
  Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze
15.35 – 15.40 Závěr

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • Prohlídka Vládního salonku ČD spojená s obědem
  • Výstava prací studentů FSv ČVUT v Praze
  • Vernisáž výstavy 170 let modré železnice | 18.00 hod. Národní technické muzeum

Změna programu vyhrazena.

Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper