Základní informace

Křižovatky architektury

železnice_město_architektura


KONFERENCE

Termín: 3. 6. 2015, 8.30-16.00 hod.

Místo: Kulturní sál Českých drah, Hlavní nádraží v Praze
          Wilsonova 300/8, Praha 2, 2. patro

Cíl konference

Cílem již 7. ročníku konference je otevřít diskusi na téma dopadu vlivu železnice na urbanismus města vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Téma konference navazuje na výročí 170 let příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice po ČR.

Okruhy témat

 • železnice jako fenomén rozvoje města
 • co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací zpět
 • vracení železničních ploch a objektů zpět městům
 • case studies (tuzemské i zahraniční)

Konference by měla

 • stát se informační platformou pro dialog především se zástupci měst, státní správy a s odbornou veřejností vedený i zástupci MK,
 • poskytnout účastníkům příklady z praxe,
 • definovat společenské aspekty,
 • představit související legislativu, právní aspekty,
 • hledat nová východiska a přístupy.

Programová rada

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:
 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
  proděkan FSv ČVUT v Praze, předseda programové rady
 • PhDr. Anna Matoušková
  náměstkyně MK ČR
 • Mgr. Karel Ksandr
  generální ředitel NTM
 • Mgr. Květa Vitvarová
  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
  FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér
 • Ing. Petr Prokeš
  České dráhy, a.s.
 • JUDr. Petr Bým
  šéfredaktor, Stavební fórum

Cílové skupiny

 • samospráva, státní správa
 • architekti, urbanisti, památkáři, projektanti
 • investoři, developeři
 • akademická obec, studenti
 • média
Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.


DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Prohlídka Vládního salonku ČD spojená s obědem
 • Výstava prací studentů FSv ČVUT v Praze
 • Vernisáž výstavy 170 let modré železnice | 18.00 hod. Národní technické muzeum

Závěrečná zpráva
Partneři
Mediální partneři
Mediální partneři
Střechy, fasády, izolace       Archiweb       Stavitel       Pro památky      

PVS       ERA 21       EARCH.CZ       Architekt       Vydavatelství Kabinet      

ASB       Skypaper